Dołączysz do nas rejestrując się online: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2743

lub w biurze zawodów w cenie 100 zł brutto 24-25 czerwca br!